Vám-
információ

okirat- és áruszállítmányok számára Svájcba

1. ADÓMENTES KÜLDEMÉNYEK SVÁJCBA

A következő áruk továbbíthatók egyszerűsítve Svájcba:

 • diplomáciai és konzuli futár
 • használt személyes javak
 • ajándékküldemények Bek. 1 Cikk 9a (Vámszabályozás) alapján
 • gyüjtői érték nélküli okmányok és kéziratok, üzleti papírok
 • sajtófotók
 • nem üres hang- és mágnesszalagok, mágneskorongok, videókazetták
 • adathordozók és hasonlók, üzleti üzenetek váltására
 • !!! figyelem az ún. „Update“-ek nem esnek ezen rendelkezés alá
 • áruminták, árupróbák és mintaprezentációk (figyelem: két árucikk termékenként még mintát jelent, hárum árucikk már áruküldeménynek számít)
 • turisztikai reklámtermék
 • használt kézi szerszámok (fúrógép, lyukvágó fűrész)
 • üres svájci csomagoló- és szállítási eszközök (tárolók, gumitartály)
 • technikai könyvek egy példányban

Behozatali nyilatkozat helyett a küldeménytovábbítás egy bizonylattal is történhet (POD. fuvarlevéllel, számlával stb.)

A bizonylatnak négy példányban kell meglennie és a következő adatokat kell tartalmaznia:

 • az átvevő neve és címe
 • szállítmány darabszáma, száma és jelzése
 • a küldemény bruttó súlya
 • a küldemény tartalma

2. ADÓKÖTELES KÜLDEMÉNYEK SVÁJCBA

Minden áruküldeményhez 3 példányban kell kereskedelmi számlát csatolni.

Ha az átvevő viseli a behozatali költségeket, a számlán fel kell tüntetni „leszállítva vámfizetés nélkül“-DDU szállítási klauzula szerint. 

EU-s áruküldemények esetén a kereskedelmi számlákat származási igazolással kell ellátni:

Az áru szállítója , akire ez a kereskedelmi okirat vonatkozik, kijelenti, hogy  az áru, amennyiben másként nincs megadva, preferenciális európai közösségből származó áru.
Hely, Dátum, Aláírás továbbá a név nyomtatott betűkkel ill. írógéppel írva.

Ha a kereskedelmi számlán a származási igazolás nincs feltüntetve, harmadik országból származó áruként kezelik, és ezenfelül még svájci adót is fizetni kell rá.

A vámkezelésnél a következő szabályozásokat is figyelembe kell venni:

Értékalap a kiviteli nyilatkozathoz

 

 • áruküldemény € 1000,-ig
 • áruküldemény von € 1000,- €  3.000,-között
 • áruküldemény € 3.000,-fölött

kereskedelmi számla 3 példányban (lsd. fent)
elég
Kiviteli nyilatkozatot (KNY) mellékelni az indulási vámhivatal által
elkészített KNY-t mellékelni.

 

Értékhatárok az áru származását tekintve

 

 • áruküldemény  € 6.000,-ig
 • áruküldemény € 6.000,-fölött
Származási igazolással ellátott kereskedelmi számlához szükséges EUR 1 (az indulási vámhivatal állítja ki)
a feladón kívül meghatalmazott az exportőr azonosító számmal