ZOLL-
INFORMACIJE

Za dokumente in blagovno pošiljko v Švico

1. POŠILJANJE BREZ DAJATEV V ŠVICO 

Naslednje blago lahko poenostavljeno pošiljate v Švico:

 • Diplomatskega in konzularnega kurirja 
 • Rabljeno osebno blago
 • Darila v skladu z čl. 9a odp. 1 (Carinska uredba)
 • Listine in rokopise brez zbiralne vrednosti; poslovne dokumenti
 • Fotoreportaže
 • Posnete tonske in magnetne trakove, magnetne plošče, video kasete
 • Nosilce podatkov in podobno, za izmenjavo poslovnih informacij.
 • !!! Pozor, tako imenovani UPDATES med drugim ne spadajo v to določilo  !) !!!
 • Vzorce, vzorce blaga in vzorce oblek (Pozor: Dva izdelka sta vzorec ,
 • Trije izdelki so že blagovna pošiljka  )
 • Turististični propagandni material
 • Rabljenjo orodje (vrtalnik, žaga luknjarica itd.)
 • Prazne švicarske embalaže in transportna sredstva  (posode, gumijaste sode, itd.)
 • unikatne tehnične priročnike 

Namesto uvozne deklaracije se lahko izvede odprema z dokazilom  (POD. Dobavnica, Račun itd.).

Dokazilo mora biti  v  4 izvodih in mora vsebovati naslednje podatke:

 • Ime in naslov prejemnika
 • Količina, oznaka in število kosov tovora
 • Bruto teža pošiljke
 • Vsebina pošiljke (oglejte si zgoraj: npr. Poslovni dokumenti itd.)

2. OBVEZNA ODDAJA POŠILJK V ŠVICI 

Vsaka blagovna pošiljka mora imeti priložen trgovinski račun v treh izvodih.

Ko prejemnik ve, kakšni bodo stroški uvoza, mora biti na računu navedeno „Dostava brez dodatnih stroškov za naročnika Neocarinjeno“-DDU.

Pri blagu v EU mora biti trgovinski račun opremljen z naslednjo izjavo o izvoru:

Izvoznik blaga, na katerega se nanašajo ti dokumenti, izjavlja, da to blago zaenkrat nič drugega ne navaja, da so preferenčne ugodnosti Evropske skupnosti o izvoru blaga.
Kraj, datum, podpis in dodatno ime s tiskanimi črkami oz. s pisalnim strojem.

Če na trgovinskem računu ni izjave o izvoru, bo pošiljka blaga obravnavana kot pošiljka iz tretje države in dodatno  ocarinjena v Švici.

Za carinsko obravnavo morate upoštevati naslednja dodatna pravila:

Mejne vrednosti za izvozno deklaracijo

 • Blagovna pošiljka do € 1000,-
 • Blagovna pošiljka od € 1000,- do € 3.000,-
 • Blagovna pošiljka nad € 3.000,
tđTrgovinski račun v 3 izvodih (oglejte si zgoraj) zadošča
Priložiti izjavo o izvoru (II)
Priložena mora biti II o opravljenih carinskih formalnosti v carinarnici.

 

Mejne vrednosti za izvor blaga

 

 • Blagovne pošiljke do  € 6.000,-
 • Blagovne pošiljske nad € 6.000,-
Trgovinski račun z izjavo o izvoru
potrebuje EUR 1 (odpremljen v carinarnici),
razen če je odpošiljatelj pooblaščen izvoznik  z dovoljenjem št.